.

КОРИСТУВАЧАМ
Каталог
Голосування
Профіль моєї освіти - це...
Loading

Методи економічних досліджень

Вид роботи: курсова
Кількість сторінок: 35


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ 5

    1.1. Сутність методів економічного дослідження, їх види та структура 5
    1.2. Загальнонаукові методи дослідження соціально-економічних процесів 9
    1.3. Спеціальні методи пізнання 12
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ) 17
    2.1. Загальна характеристика світової торгівлі 17
    2.2. Використання загальнонаукових методів дослідження світової торгівлі 19
    2.3. Використання спеціальних методів дослідження стану світової торгівлі 24
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО СИСТЕМНОГО ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ МЕТОДІВ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 35


АНОТАЦІЯ


Метою курсової роботи є аналіз сучасних методів дослідження економічних явищ.
У відповідності з поставленою метою в роботі вирішуються наступні задачі:
- розглянути теоретичні питання методів та методології досліджень в політекономії;
- проаналізувати механізм застосування методів економічних досліджень на прикладі окремого об’єкту дослідження, а саме світової торгівлі;
- розробити напрямки подальшого покращення використання методів досліджень економічних явищ за рахунок системного та інформаційного підходів.
Об’єктом курсової роботи виступають методи економічних досліджень.
Предметом є методологія або сукупність методів пізнання економічних явищ і процесів, категорій і законів.
Структура дослідження. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. Робота виконана на 35 сторінках та включає 4 таблиці, 2 рисунка, 12 літературних джерел.


99 грн.
Валюта:
СТАТТІ ТА НОВИНИ