.

КОРИСТУВАЧАМ
Каталог
Голосування
Профіль моєї освіти - це...
Loading

Види підприємницької діяльності

Вид роботи: курсова
Кількість сторінок: 36


Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Підприємництво як сучасна форма господарювання 5
1.1. Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення підприємництва 5
1.2. Типологія та активізація підприємництва 10
Розділ 2. Аналіз сучасного стану підприємництва в Україні 14
2.1. Особливості розвитку підприємництва в перехідній економіці України 14
2.2. Сучасні тенденції розвитку підприємництва 20
Розділ 3. Основні напрямки підтримки і розвитку підприємництва 25
Висновки 32
Список використаної літератури 34
Додатки 36


Вступ

В умовах становлення ринкових форм господарювання великого значення набуває розвиток підприємницької діяльності.

Сучасні дослідження показують, що процвітання розвинутих країн світу забезпечує успішна реалізація підприємницького потенціалу як четвертого фактора виробництва (нарівні з землею, працею і капіталом).

Підприємництво як форма господарювання є невід'ємною складовою ринкової економіки, її самостійним сектором.

Рішар Кантільйон у XVIII ст. охарактеризував підприємця як власника — самостійного товаровиробника, в діяльності якого обов'язково присутній фактор ризику. З того часу зміст поняття "підприємець" значно змінився.

Економічні наука і практика завжди приділяли велику увагу дослідженню підприємницької діяльності. Один із засновників класичної політичної економії Адам Сміт у відомій праці "Багатство народів" зазначив, що підприємець керується лише власним інтересом, власною вигодою. При цьому він "невидимою рукою" спрямовується до мети, яку зовсім не ставив. Прагнучи задовольнити свої власні інтереси, він часто краще служить інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо намагається служити їм.

Підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

Найпоширенішою висхідною сферою підприємництва є малий бізнес. У ньому діють більшість підприємців. Малий бізнес створює умови для розвитку підприємництва. Висока гнучкість, швидкість реакції на зміни в ринкових умовах, відсутність жорсткої регламентації праці, широкі можливості для прояву ініціативи й розумного ризику, притаманні малому бізнесу, приваблюють приватного підприємця.

Беручи до уваги вищезазначені факти, можна стверджувати, що в даний час обрана тема курсової роботи «Види підприємницької діяльності» є досить актуальною і цікавою для дослідження.

Метою даної курсової роботи є дослідження сутності підприємництва в Україні, сучасний стан та напрямки його розвитку.

Об'єктом дослідження виступають види підприємництва та його функціонування.

Задачі курсової роботи:

- визначити сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення підприємництва;

- розглянути типологію та активізацію підприємництва;

- проаналізувати сучасний стан підприємництва в Україні;

- охарактеризувати основні напрямки підтримки і розвитку підприємництва.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

У першому розділі розглянуто сутність підприємництва як сучасної форми господарювання.

Другий розділ містить аналіз сучасного стану підприємництва в Україні.

У третьому розділі розкриваються основні напрямки підтримки і розвитку підприємництва.


70 грн. 60 грн.
Ви економите: 10 грн. (15%)
Валюта:
СТАТТІ ТА НОВИНИ