.

КОРИСТУВАЧАМ
Каталог
Голосування
Профіль моєї освіти - це...
Loading

Правові акти управління: поняття, види, ознаки

Вид роботи: курсова
Кількість сторінок: 30


ЗМІСТ

ВСТУП 3
1. Поняття та властивості правових актів державного управління 5
2. Класифікація актів державного управління 14
3. Основні признаки акту державної адміністрації 20
4. Умови ефективності актів державної адміністрації 23
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30ВСТУП

Правильне розуміння проблеми форми діяльності виконавчої влади сприяє більш глибокому проникненню в її зміст. Ще більше його практична цінність, тому що ефективність реалізації влади в чималому ступені залежить від правильного використання всього арсеналу форм діяльності. Уміле сполучення різних елементів форми сприяє кращій організації адміністративної влади, вдосконалюванню її зв'язків із зовнішнім середовищем.

При такому підході розрізняють правові і неправові форми здійснення виконавчої влади. Правовою вважається діяльність, що безпосередньо тягне певні правові наслідки і здійснюється на основі досить повного юридичного оформлення.

Серед правових форм виділяються прийняття адміністративних актів, укладання договорів, вчинення інших юридично значимих дій.

Акт державного управління — це офіційне розпорядження, що засноване на законі, прийнято суб'єктом управління на будь-якому рівні державної ієрархії в порядку однобічного волевиявлення й у межах його компетенції з дотриманням установленої процедури і форми і спричиняє певні юридичні наслідки.

Акти управління є різновидом управлінських рішень, за допомогою яких здійснюється управління народногосподарським комплексом, соціально-культурним будівництвом і адміністративно-політичною діяльністю держави.

Для досягнення задач, що стоять перед ними, суб'єкти виконавчої влади видають величезне число правових актів. З їхньою допомогою встановлюються нові юридичні норми, змінюються або скасовуються старі (правотворча діяльність), формуються нові правовідносини, змінюються, припиняються ті, що діяли раніше (правозастосовча діяльність). Цим обумовлюється актуальність обраної теми, тому що питання нормотворчої та правозастосовчої діяльності — здебільшого основні завдання державного управління.

Представляється доцільним більш детально розглянути особливості правових актів державного управління, оскільки правові акти — важливий засіб практичної реалізації цілей і функцій адміністративної влади, основна форма її виконавчо-розпорядницької діяльності.

Об’єктом дослідження виступають механізми державного управління. Предмет дослідження курсової роботи — основна форма державного управління — правові (нормативні) акти.

В роботі застосовувалися наступні методи дослідження: метод спостереження, хронологічний, узагальнення.

Ця робота виконана спеціалістом в галузі права, викладачем юридичного ВУЗу, оформлена у відповідності з усіма правилами, являє собою документ Microsoft Word.

В роботі оформлений список використаної літератури, присутні посилання на літературні джерела - не тільки підручники, але і нормативні акти, періодичні статті, наукові монографії - як того вимагають правила написання студентських робіт юридичних спеціальностей; в роботі використовувалися останні нормативні акти та закони на момент написання.

Ця робота є цілком авторською роботою, була написана виключно для нашого сайту IQdiplom.com, і купити її можна тільки тут.


90 грн.
Валюта:
СТАТТІ ТА НОВИНИ