.

КОРИСТУВАЧАМ
Каталог
Голосування
Профіль моєї освіти - це...
Loading

Шкідливі речовини в повітрі робочої зони. Вентиляція виробничих приміщень

Вид роботи: курсова
Кількість сторінок: 32


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ 5

   1.1. Поняття “чисте повітря” 5
   1.2. Шкідливі речовини та їх небезпека 6
   1.3. Гігієнічне нормування шкідливих речовин 7
   1.4. Особливості газового та парового забруднення повітря 8
   1.5. Контроль вмісту в повітрі шкідливих газів та пари 11
   1.6. Пилове забруднення повітря 12
   1.7. Методи визначення запиленості повітря 15
   1.8. Методи нормалізації складу повітря робочої зони 16
РОЗДІЛ ІІ. ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН 20
   2.1. Основні поняття про вентиляцію 20
   2.2. Природна вентиляція 21
   2.3. Механічна вентиляція 24
   2.4. Аварійна вентиляція 26
   2.5. Загальнообмінна припливно-витяжна механічна вентиляція 27
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Людина та її здоров'я — найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини ж в навколишньому середовищі, так і в середовищі праці. Рівень безпеки людини з розвитком цивілізації постійно зростає. Розвиток науки і техніки, в цілому збільшуючи безпеку життєдіяльності людини, призвів до появи цілого ряду нових проблем.
Завдання охорони праці — забезпечення безпечних, нешкідливих і сприятливих умов праці через вирішення багатьох складних завдань. Вирішальне значення в розв'язанні цих завдань має науково-технічний прогрес. Використання досягнень науки та техніки сприяє підвищенню рівня безпеки праці, культури та організації виробництва, дозволяє полегшити працю, підсилити її привабливість. Представляється доцільним більш детально розглянути питання охорони праці, проаналізувати вплив шкідливих речовин у повітрі робочої зони на людину.
Дослідженню охорони праці як основної соціальної функції держави, основоположного галузевого принципу, а також самостійного інституту приділялася певна увага в радянській правовій науці. Зазначені проблеми з різним ступенем деталізації освітлювались в роботах Александрова М.Г., Абрамової А.А., Бару М.І., Голощапова С.А.
Оточуюче нас повітря (атмосфера) є найважливішим фактором забезпечення нашого життя. Без повітря, що потрапляє через дихальні шляхи в легені, вже через декілька хвилин настає смерть. В природних умовах повітря, як правило, не забруднене отруйними речовинами і життю людини не загрожує. Тільки з того часу, коли людина почала використовувати в своїй діяльності шкідливі для її організму речовини, з'явилася загроза її життю. При цьому з'ясувалось, що наші органи чутливості не дозволяють з достатньою точністю визначати якість повітря і запобігати загрозі отруєння.
Наше відчуття на нюх нездатне сигналізувати про наявність у повітрі деяких шкідливих речовин, наприклад, оксиду та діоксиду вуглецю, оксидів азоту та інших речовин. В той же час, коли ми і відчуваємо присутність у повітрі незначної кількості отруйних речовин (таких, як синільна кислота), наш організм не відповідає на це захисною реакцією. Реакція організму настає з запізненням, коли отрута вже накопичилась в організмі в значній кількості і стала небезпечною для життя. Ступінь отруєння залежить як від кількості отрути, що потрапила в організм, так і від індивідуальної чутливості організму людини до дії конкретної шкідливої речовини.
Зважаючи на викладене, можна констатувати, що для створення здорових і безпечних умов праці потрібно мати гігієнічне нормування шкідливих речовин, надійні способи визначення їх концентрацій у повітрі і сучасне технічне та організаційне забезпечення їх знешкодження.
Основною метою курсової роботи є комплексне дослідження механізмів запобігання впливу шкідливих речовин в повітрі робочої зони на організм людини в сфері охорони праці за сучасних умов.
Об’єктом дослідження є забезпечення захисту здоров’я і збереження працездатності працівників і процесі їх трудової діяльності; нормативні та технічні документи з охорони праці.
Предметом дослідження є шкідливі речовини в повітрі робочої зони.
Методологічну базу курсової роботи склали діалектичний метод наукового пізнання, соціологічний підхід до проблематики. Аналіз матеріалів, нормативних актів, спеціальної літератури здійснений за допомогою загальнонаукових методів — аналітичного, системного, конкретно-соціологічного, функціонального методів та інших способів наукового пізнання.


79 грн.
Валюта:
СТАТТІ ТА НОВИНИ